UZORAK  AMOS V21 - CFA (ANALIZA FAKTORA POTVRDE- IBM CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS)  I SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELLING)

UZORAK AMOS V21 - CFA (ANALIZA FAKTORA POTVRDE- IBM CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS) I SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELLING)

Sample: AMOS_CFA-SPSS.pdf


Uzorak  AMOS v21 - CFA (Analiza faktora potvrde- IBM Confirmatory Factor Analysis)  i SEM (Structural Equation Modelling)- SPSS

  Sample: AMOS_CFA-SPSS.pdf

 

Uzorak  AMOS v21 - CFA (Analiza faktora potvrde- IBM Confirmatory Factor Analysis)  i SEM (Structural Equation Modelling)

 

Nastavak od datoteke: Operateri-2kG0623c-zakljucno sa EFA.docx

priprema za CFA:

Napravili korelaciju između pojedinih AxB varijabli  iz datoteke: XYXXXXX-korelacija_2kG0405 r.xlsx

Kada su manje tabele korelacije stavljaju se u rad, a ovakve ne.

Na osnovu korelacije izdvojili smo varijable koje imaju mal utjecaj na formiranje faktora (u fajlu XYXXXXX-korelacija_2kG0405 r.xlsx :

Bilo 61 varijabla

(pogledaj u fajlu XYXXXXX-korelacija_2kG0405 r.xlsx)

crveno korelacija

Izdvojili one (ukupno 10) koje imaju korelaciju manju od 0,3

 

Ostalo 51 varijabla

 

Anksioznost1, Anksioznost2, Kom3, Anksioznost4, Anksioznost5, Anksioznost6, Anksioznost7, Anksioznost8, Depresija1, Depresija2, Depresija3, Depresija4, Depresija5, ......

Sperman Brown koeficijent

U fajlu: XYXXXXX-250-O_Spearman-B_2kG0430.xlsx

Potrebno da je veći od 0,8 da bude prihvaćen

Kod nas je Sperman Brown koeficijent je 0,895 i to je OK

 

Ostalo 51 varijabla

W koeficijent

Kendall je koeficijent slaganja

 

 

 

 

U fajlu: XYXXXXX-250-O_Kendals W_2kG0430.xlsx

Kendall’s Condordance Coefficient W je 0,175   

Kendall je W u rasponu od 0 (bez dogovora) do 1 (potpuni sporazum)

Ako je W je 0, onda ne postoji ukupni trend slaganja između ispitanika, a njihovi odgovori mogu se smatrati bitno slučajan. Srednji vrijednost W pokazuju veći ili manji stupanj jednoglasnosti između različitih odgovora.

Kendall je W ne daje nikakve pretpostavke vezane za prirodu distribucije vjerojatnosti i može nositi bilo koji broj različitih ishoda.     

 

Ostalo 51 varijabla

fajl: O crombach_2kG0408.xlsx      Cronbach Alpha koeficijent .... analiza

Svrha CFA je dvostruka:

1) Potvrđuje hipoteznu faktorsku strukturu

2) Koristi se kao postupak valjanosti u mjernom modelu

Analiza faktora potvrde (CFA) provedena je pomoću AMOS-a 21. Valjanost mjernog modela ovisi o utvrđivanju prihvatljivih razina dobre sposobnosti za mjerni model i pronalaženju specifičnih dokaza o valjanosti konstrukta. Valjanost se definira kao mjera u kojoj metode prikupljanja podataka točno mjere ono što su namjeravane izmjeriti (Saunders i Thornhill, 2003). Da bi se zadovoljio postupak valjanosti, provjere valjanosti i pouzdanosti provedene su:

·         Valjanost sadržaja (Content validity)

·         Konvergentna valjanost (Convergent validity)

·         Kompozitna pouzdanost (Composite Reliability)

·         Diskriminacijska valjanost (Discriminant validity)

·         Nomološka valjanost (Nomological validity)

Nakon što je validacija mjernog instrumenta bila zadovoljena, rezultati analize potvrđenog faktora (CFA) pomoću AMOS 21 korišteni su za procjenu prilagodbe modela mjernog modela kako bi se potvrdila hipoteza struktura.

XYXXXXX-250O-CFA-2kG0501-O-k-v5

rezultati

OK

Fit statistics of the Measurement model

Fit statistic

Recommended

Obtained

χ2

-

241,9331

df

-

168

χ2  significance p

< = 0,05

0,0002

χ2 / df

< 5,0

1,4401

NFI

>0,90

,9459

RFI

>0,90

,9112

CFI

>0,90

,9824

TLI

>0,90

,9711

RMSEA

< 0,05

,0406

Model Fit Summary

CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

156

241,9331

168

,0002

1,4401

Saturated model

324

,0000

0

Independence model

48

4473,7415

276

,0000

16,2092

Baseline Comparisons

Model

NFI
Delta1

RFI
rho1

IFI
Delta2

TLI
rho2

CFI

Default model

,9459

,9112

,9828

,9711

,9824

Saturated model

1,0000

1,0000

1,0000

Independence model

,0000

,0000

,0000

,0000

,0000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,6087

,5758

,5980

Saturated model

,0000

,0000

,0000

Independence model

1,0000

,0000

,0000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

73,9331

36,5498

119,3260

Saturated model

,0000

,0000

,0000

Independence model

4197,7415

3984,6810

4418,0817

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

,9061

,2769

,1369

,4469

Saturated model

,0000

,0000

,0000

,0000

Independence model

16,7556

15,7219

14,9239

16,5471

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,0406

,0285

,0516

,9184

Independence model

,2387

,2325

,2449

,0000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

553,9331

586,1645

Saturated model

648,0000

714,9421

Independence model

4569,7415

4579,6589

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2,0747

1,9346

2,2447

2,1954

Saturated model

2,4270

2,4270

2,4270

2,6777

Independence model

17,1151

16,3172

17,9404

17,1523

HOELTER

Model

HOELTER
.05

HOELTER
.01

Default model

220

236

Independence model

19

20

Execution time summary

Minimization:

,2300

Miscellaneous:

3,6450

Bootstrap:

,0000

Total:

3,8750

Dijagram SEM

Strukturni model prikazan u " XYXXXXX-O-CFA_2kG0625-standardizirano.jpg " pokazuje formulirane hipoteze.

SEM je zapravo grafički ekvivalent matematičkog prikaza, pri čemu skup jednadžbi povezuje zavisne varijable s njihovim objašnjenim varijablama.

jednačine AxB   Operateri   CFA

varijable iz dijagrama: XYXXXXX-250O-CFA-2kG0501-O-k-OK.amw

XYXXXXX-250O-CFA-2kG0625-O-OK-Amos5.amw

Anksioznost2 = 0,98 + 1,43 x F-Anksioznost + (-0,72 x F-Depresija) + uAnksioznost2

Anksioznost3 = 0,54 + 0,61 x F-Anksioznost + (-0,30 x F-Neuroticizam) + uAnksioznost3​

Anksioznost5 = 0,28 + 0,50 x F-Anksioznost + 0,06 x F-Neuroticizam + uAnksioznost5

 

Depresija2 = 0,75 + 0,91 x F-Depresija + (-0,06 x F-Anksioznost) + uDepresija2

Depresija3 = 0,55 + 0,61 x F-Depresija + (-0,15 x F-Ekstravertiranost) + 0,17 x F-Neuroticizam +  uDepresija3

Depresija4 = 0,45 + 0,67 x F-Depresija  + uDepresija4

....

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen
Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse