IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

U svojstvu direktora Studio Leonardo, ovlaštenog za komunikaciju sa Vlasnikom podataka vezano za prikupljanje, obradu i distribuciju dobivenih podataka, rezultata obrade, zaključaka, grafikona, tabela, slika i dr. (u daljnjem tekstu Podaci) dajem slijedeću

 

IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

 

Poznato mi je da su Podaci koje dobijem u cjelokupnoj komunikaciji sa Vlasnikom podataka ili ih na direktan ili posredan način dobijem kao rezultate obrade Podataka vlasništvo Vlasnika podataka.

 

Izjavljujem da Podatke koji su mi bili dostupni, kao i one koji će mi tijekom rada prilikom obrade Podataka biti dostupni, neću iznositi niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim nikome osim osobama koje ovlasti Vlasnik podataka, te da ću poduzeti sve mjere osiguranja za zaštitu tajnosti Podataka.

 

Odlukom Vlasnika podataka ovlašteni smo unositi i ažurirati bazu Podataka, obrađivati je u AMOSu, SPSSu, Excelu, Wordu, Paintnetu isl. aplikacijama, a sve za potrebe, u ime i za račun Vlasnika podataka, uz cjelokupno poštivanje tajnosti Podataka. 

Ispunjavanjem dogovorenih uslova plaćanja od strane Vlasnika podataka, mi se obvezujemo na ugovor o tajnosti podataka.

 

Obvezujemo se da ćemo u radu s Podacima postupati odgovorno, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

 

Ovu Izjavu dajem pod punom odgovornošću, ona predstavlja moju pravu volju i neopoziva je te je u znak suglasnosti potpisujem.

Link na uzorak IZJAVA O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

Kontakt

Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Zum Alten Hofgarten 21,
DE-94405 Landau an der Isar
Tel.: +49-178-8955-751
Viber/WhatsApp: +387-63-997-996
Statistische Beratung und Datenanalyse Leonardo Miljko gew.
Alle Bewertungen
Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und Datenanalyse

 

Erfahrungen & Bewertungen zu Statistische Beratung und DatenAnalyse